Grafický dizajn

Grafický dizajn je všade okolo nás, ovplyvňuje všetko čo vidíme, kupujeme a s čím prichádzame do kontaktu.
Jednoducho je to umenie vizualizácie nápadov s účelom zapôsobiť na zákazníka.
Výtvarné návrhy grafického dizajnu sú vytvárané na objednávku za určitým účelom  a sú určené na priemyselné spracovanie.

Vyhotovujeme grafické návrhy presne podľa predstáv zákazníka.