Digitálna a ofsetová tlač

Digitálna a ofsetová tlač je v súčastnosti vo svete najpoužívanejšou tlačovou technikou a má takmer univerzálne použitie. Pomocou ofsetovej tlače sa vyrábajú takmer všetky druhy tlačových materiálov od vizitiek až po veľkoplošné reklamné banery.
Použitie gumeného valca na tlačiarni zabezpečuje tlač jemných detailov aj na menej kvalitnom papieri.

Ďalšie využitie digitálnej a ofsetovej tlače:

-Knihy.
-Noviny.
-Brožúry.
-Plagáty a letáky.
-Maturitné oznámenia.
-Jedálne lístky.
-Blahoželania a iné.